conference,  digital storytelling,  links,  media literacy,  story,  Wales

DS7 digital storytelling festival ticketing and speakers announced

The main speakers and registration details for the DS7 Digital Storytelling Festival 2012 have just been officially announced.

DS7 will be held at Chapter Arts Centre, Cardiff, Wales, on the 7th of June 2012.
Tickets for the day cost £40, available from the DS7 website. Here are the details from the mail-out from Karen Lewis of the George Ewart Evans Centre for Storytelling, University of Glamorgan, who are hosting this year’s festival. This year’s speakers include:

Annie Correal of the Cowbird storytelling community
http://cowbird.com

Natasha Armstrong of the Historypin mapping-meets-storytelling project
http://www.historypin.com/

Patrizia Braga and Steve Bellis of pan-European digital storytelling partnership DeTales
http://www.detales.net/wp/partners/united-kingdom/

Alyson Fielding of the Tower of London Project.

Members of Project ASPECT will share stories of climate change
http://www.projectaspect.org

Keep an eye on the DS7 blog for more information and sessions as they are confirmed:
http://ds7festival.wordpress.com/

Here are the details in Welsh. Dyma’r manylion Cymraeg

DS7 logoGwyl Straeon Digidol DS7 (Chapter, Caerdydd, 7fed Mehefin 2012)

Mae’r Ŵyl Straeon Digidol DS7 eleni yn addo ysbrydoli, annog a dangos y posibiliadau cyffrous sydd ym maes straeon digidol heddiw.

Oes ydych yn gweithio mewn addysg, yn y gymuned neu yn artist, dyma eich cyfle i rannu profiadau, archwilio syniadau creadigol newydd, gweld y diweddaraf mewn datblygiadau technolegol, edrych ar esiamplau o’r ymarferiadau gorau yn y D.U. a’r byd ac mae’n gyfle i ddathlu pwysigrwydd straeon digidol.

Mae DS7 yn cyflwyno diwrnod llawn dop o siaradwyr i’ch ysbrydoli a sesiynau ar bob dim y gallwch feddwl amdano ac mae’n gyfle euraidd i ryngweithio gyda’r gymuned adrodd straeon digidol ar hyd Cymru, y D.U. a thu hwnt.

Eleni, mae DS7 yn symud o’i leoliad blynyddol yn nhre hardd Aberystwyth, ble y cafodd ei gynnal am y chwe mlynedd diwethaf. Ar Fehefin y 7fed 2012, mi fydd yr Wyl yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd. Ni allwn gynnig y lleoliad hyfryd ar arfordir Cymru yr ydym wedi profi dros y chwe mlynedd diwethaf, ond rydym yn hyderus o barhau yn nhraddodiad yr Ŵyl – ymgynnull grŵp o bobl amrywiol sydd â diddordeb mewn straeon digidol yn eu cyfanrwydd at ei gilydd.

Er bod yr Ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghymru, mae’n ymestyn at gynulleidfaoedd ar draws y DU, a’r byd. O achos hyn, Saesneg yw iaith nifer helaeth o’r cyfranogwyr a’r gynulleidfa a dyma yw prif iaith yr Ŵyl.

Tocyn £40 gan gynnwys bwyd a lluniaeth. Cysylltwch gyda DS7@glam.ac.uk am ffurflen archebu.
Am fanylion pellach ar yr Ŵyl ynghyd a gwybodaeth ar y sesiynau, ewch i flog DS7:
http://ds7festival.wordpress.com/

One Comment

  • Roxie Berger

    Hey Gareth Morlais,
    Interesting Post, Crafts plus hobbies are good fun for those participating inside them but sometimes the family, friends plus colleagues just don’t understand what we are doing or why we spend thus much time doing it. Can we see the benefit of being able to show those that ask a little film which provides them certain images and an explanation in your voice regarding the hobby?
    Thx.

%d bloggers like this: