Trwy'r Dyfroedd gan Robert John Owens

   

"Y CAR BACH PEL BLUE"

A glywsoch chi son am y car bach pel blue
Achosodd fath gynnwrf a halibalw?
Y car bach tair olwyn, a'r gyrrwr di-ofn.
Mae pawb yn ei ‘nabod---Sterling Moss Robart John.

Ust! Dyma fo'n cychwyn. A glywch ei swn
Yn chwythu a phoiri fel miloedd o gwn?
Y taniwr yn rhuo, a sparcs fel y ser
Yn fflio o'r peiriant wrth ei roi o mewn ger.
Daw heibio i'r Eglwys yn stribidi-strach
A sosej siop bwtchar yn crynu ar y bach.
I lawr trwy y pentref gyda swn megis tren.
Rhowch y plant ar y pafin! Tyrd i'r ty Meri Jane!
A heibio yr elai ar ei ben i'r lon bost
A fflamiau yn fflachio o big yr ecsost
Fe chwipiai rownd gornel heb boeni ei ben
Am na sarjant na heddwas na hyd ‘noed lein wen
Gan refio y peeiriant wrth dy Jones y Scwl
A gwraig hwn yn gweiddi "What's wrong with the fool"?
A ffwrdd ar ei union i fyny'r " West End"
Gan fynd ar ddwy olwyn i gymryd y " bend".
Yna ail godi spid ac i ffwrdd megis shot
A'r cryndod yn cracio ffenestri ty Dot
A'r gyrwr hyderus edrychai'n bur syn
Wrth adael yn farw hen fochyn Y Glyn
A heibio Bont Newydd gan wneud y fath ffys
A rownd tro y Graig gan scimio dwy fus.
I fyny allt Croesau fel roced i'r nen
I fyny i'r top ac i lawr ar ei ben.
Dros bont y Ffwrnas mewn ffrwgwd a ffrwst
Ac i ffwrdd megis "Spwtnic" yn syth am Llanrwst,
Ac fel tae'n gynddeiriog wrth basio Talcafn
Yn torri'r "sound barrier" yn racs yn y fan.
O! Robert John druan, rho frec ar y trwst
A chofia ‘rhen gyfaill fod ‘na ffair yn Llanrwst!
Waeth siarad na pheidio, ymlaen aeth y car
A heibio i'r station ac yn syth am y sgwar.
Ac ow! dyna derfysg, ac och dyna stwr.
Fu ‘rioed y fath ffair yn Llanrwst ‘rydwi'n siwr.
‘Roedd stondin sel botiau ar ganol y stryd
Llond bwrdd fawr o lestri, a rheini'n rhai drud.
Perchenog y stondin yn gweiddi "Going Gone"!
Ac fe brynwyd y cyfan gan gar Robat John.
A'r llestri yn deilchion o dan yr hen gloc
A rhywun yn gweiddi "'Ble mae'r "stall" India Roc?
Linolium" yn rhowlio hyd y stryd yn strim-stram
A sgidia a chotia a wyau a jam
A "Goldfish" yn nofio mewn dillad ail-law
A'r cwenod yn crafu yng nghanol y baw
A'r bobol yn gweiddi mewn dychryn a siom
Be' goblin ddigwyddodd, pa le mae y "Bomb"?
Ond ymlaen aeth gyrrwr y car bach "pale blue"
Ar ei union fel mellten am bont "Waterloo"
Ym Metws arafodd, ac yna "full stop"
Er mwyn cael "ice cream" a photel o bop.
Ac yna ail gychwyn fel ergyd o wn
Ar ochor Gaernarfon o'r afon tro hwn.
A heibio i "Wydir" yr aeth yn ddi-oed ---
A welsoch chi "Peacock" heb gynffon erioed ?
Trwy Drefriw, Dolgarrog, Caerhun a Rowen
Ac yna yn sydyn y daith ddaeth i ben.
Daeth heddwas o rywle gan godi ei law
A'r gyrrwr o'r Llan a stopiodd mewn braw.
A'r wythnos ddilynol, heb na ffrwgwd na ffrwst
Aeth Robart John druan yn ol i Lanrwst.
Fe aeth y tro hwnnw mewn tren hyd y lein
I weled ei well ac i dalu y ffein
‘Roed pawb ar y glannau mewn dychryn ac ofn
Pan ddoi Robart John yn ei gar newydd sbon.

cerdd gan John Emrys Williams, taid, am gar Robert John Owens