Monthly Archives: Medi 2019

Tri pheth y dylem eu caru-aroglau meillion, blas Ilaeth a chân adar y coed – three things we should love – the perfume of flowers, the taste of milk, and the song of the woodland birds.

Tri pheth y dylem eu caru-aroglau meillion, blas Ilaeth a chân adar y coed.Dihareb Cymraeg. Ystyr Saesneg; English meaning: Three things we should love – the perfume of flowers, the taste of milk, and the song of the woodland birds. Addaswyd o ddetholiad Diarhebion Cymraeg gan J. J. Evans 1965.