Monthly Archives: Ionawr 2019

Rhydd i bawb ei farn, ac i bob barn ei llafar – free to everyone is his opinion, and to each opinion its utterance.

Rhydd i bawb ei farn, ac i bob barn ei llafar.Dihareb Cymraeg. Ystyr Saesneg; English meaning: Free to everyone is his opinion, and to each opinion its utterance. Addaswyd o ddetholiad Diarhebion Cymraeg gan J. J. Evans 1965.