Monthly Archives: Rhagfyr 2018

Pryn hen, pryn eilwaith; pryn newydd, fe bery byth – buy old, buy again; buy new, it will last for ever.

Pryn hen, pryn eilwaith; pryn newydd, fe bery byth. Dihareb Cymraeg. Ystyr Saesneg; English meaning: Buy old, buy again; buy new, it will last for ever. Addaswyd o ddetholiad Diarhebion Cymraeg gan J. J. Evans 1965.

Pren yng nghoed; arall a bwyall biau – there is a tree in the wood, but the other man has the axe.

Pren yng nghoed; arall a bwyall biau. Dihareb Cymraeg. Ystyr Saesneg; English meaning: There is a tree in the wood, but the other man has the axe. Addaswyd o ddetholiad Diarhebion Cymraeg gan J. J. Evans 1965.

Pob peth a ddaw trwy’r ddaear, ond y marw mawr ei garchar – everything comes up through the earth except the dead from his great prison.

Pob peth a ddaw trwy’r ddaear, ond y marw mawr ei garchar. Dihareb Cymraeg. Ystyr Saesneg; English meaning: Everything comes up through the earth except the dead from his great prison. Addaswyd o ddetholiad Diarhebion Cymraeg gan J. J. Evans 1965.